Home

Hur gammal var Isak när Abraham skulle offra honom

Abraham och hans söner - Skolbo

 1. Sara dog vid 127 års ålder och begravdes i Hebron. Abraham och Isak sörjde henne djupt. Abraham utsåg en lämplig fru åt Isak och det var Rebecka som kom från Abrahams gamla hemland. Som gåva inför giftermålet gav Abraham Isak allt han ägde. Därefter dog även Abraham efter ett långt liv och hans två söner begravde honom bredvid Sara. Vem var Abraham för muslimerna
 2. Du kommer säkert ihåg att Gud hade lovat Abraham och Sara att de skulle få en son, men att det verkade omöjligt, eftersom de var så gamla. Men Abraham trodde att Gud kunde göra det som verkade omöjligt. Vad hände alltså? Ett helt år gick. Då, när Abraham var 100 år och Sara var 90 år, fick de en pojke som de gav namnet Isak
 3. Enligt den judiska traditionen, upptecknad av Josephus, var Isak vid det tillfället 25 år. Han var i varje fall gammal nog och stark nog att bära en ansenlig mängd ved upp på ett berg. Om han hade velat sätta sig upp mot vad Jehova hade befallt, kunde han därför ha stått emot sin 125 år gamle far då stunden att binda honom var inne
 4. När Abraham väl kommit till Kanaan flyttade han runt mellan olika platser beroende på var det fanns bäst bete. En tid tog han sig ända ner till Egypten. När Abraham började bli gammal fick han två söner, den äldsta (Ismael) med tjänstekvinnan Hagar och den yngste (Isak) med sin fru Sara. Traditionen säger att Ismael blev stamfar för araberna och Isak för judarna
 5. Isak (hebreiska: יִצְחָק, Yitzchak, arabiska: إسحٰق, ʾIsḥāq) var den andre av de tre israelitiska patriarkerna, omnämnd i Gamla Testamentet.Han var son till Abraham och Sara. Ismael var hans halvbror. [1]Gud prövade Abraham genom att beordra honom att offra Isak på Moria berg, men detta återkallades i sista stund. [a]Isak gifte sig med Rebecka och fick sönerna Esau och.

Abraham och Isak Bibliska berättelse

Detta är den andra delen av tre och vi fokuserar på att lära oss mer om Isak. Många tror att Isak var tillräckligt gammal för att han skulle ha kunnat försvara sig mot sin far Abraham men att han var villig att offra sig själv, precis som Jesus senare skulle göra för oss alla Abraham går till ett område som kallas Moria land för att Gud har sagt att han ska offra sin ende son, Isak, på ett berg där. Var ligger Moria land? Slå upp 2 Krön 3:1. Det står såhär: Salomo började bygga Herrens hus i Jerusalem på Moria berg. Moria berg är tempelklippan i Jerusalem. Men vår berättelse äger ju rum långt innan den staden finns. Men i alla fall. Abraham ska offra den son som han tror att löftet ska uppfyllas igenom

Dessutom visar Bibeln att det fanns ett särskilt skäl till att Jehova bad Abraham att offra Isak. Gud visste att han många hundra år längre fram skulle låta sin egen Son, * Jesus, dö för vår skull. (Matteus 20:28) Och Jehova ville hjälpa oss att förstå vad det här offret skulle innebära för honom De som är bekanta med Bibeln vet att när Abraham var 100 år gammal gav Gud honom en son som hette Isak, men vid denna tidpunkt ville Gud att Abraham skulle ge Isak som ett brännoffer till Gud. Kanske Abraham inte förstod Guds vilja Dessutom visar Bibeln att det fanns ett särskilt skäl till att Jehova bad Abraham att offra Isak. Gud visste att han många hundra år längre fram skulle låta sin egen Son, * Jesus, dö för vår skull. ( Matteus 20:28) Och Jehova ville hjälpa oss att förstå vad det här offret skulle innebära för honom Isak betraktades som Abrahams ende son (1 Mos 22:2) - Jesus är Gud Faderns enfödde Son (Joh 3:16) Isak älskades av sin far (1 Mos 22:2) - Jesus älskas av sin Far (Joh 3:35) Abraham tog sin son Isak upp på ett berg för att offra honom (1 Mos 22:2) - Jesus, som lydde sin Fader, gick upp på ett berg för att bli offrad

Abraham offrar Isak - En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sade till honom: Abraham! Han svarade: Ja, här är jag. Då sade han: Ta din son Isak, din ende son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med två av sina tjänare och sin son. När Gud kallade Abraham och lovade att göra ett stort folk av honom var han 75 år gammal och hade inga barn (1Mos 12:4). Det skulle dröja innan de fick sitt gemensamma barn Isak, när Abraham var 99 år och Sara 90 år (1Mos 17:1, 17). Genom Isak gick sedan Guds förbund och löfte vidare (1Mos 17:18-21) Antingen man är jude eller kristen är berättelsen i 1 Mos 22 om Abraham - som blir ombedd att offra Isak - en känd berättelse. De flesta kristna och judar har säkert känt betänkligheter inför detta. Vilken slags Gud är det vi tror på, som kan be Abraham om något så vanvettigt I tron bar Abraham fram Isak som offer, när han blev satt på prov. Ja, sin ende son bar han fram som offer, fastän han hade fått löftena. Och till honom hade Gud sagt: 'Genom Isak skall du få dina efterkommande.' Abraham räknade med att Gud hade makt till och med att uppväcka honom från de döda Enligt judisk tradition var Isak vuxen (37 år i 23:1). går dit bort för att tillbe. Sedan kommer vi tillbaka till er. 6 Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak

Isak — Watchtower ONLINE LIBRAR

Troligen var det här på Moria berg som Abraham fick se 2000 år fram i tiden och se Jesu dag, då Fadern själv skulle offra sin älskade son som ett fullkomligt försoningsoffer till hela världens frälsning. Troligen fick han se hur miljoner skulle uppleva frälsningen över hela världen Varför ville Gud att Abraham skulle offra sin son . Då, när Abraham var 100 år och Sara var 90 år, fick de en pojke som de gav namnet Isak. Gud hade hållit sitt löfte! När Isak blev äldre, prövade Jehova Abrahams tro. Han ropade: Abraham! Och Abraham svarade: Här är jag För Abraham trodde att Isak skulle uppstå från det döda. Abraham visste att Gud lovat efterkommande åt Isak. Om Gud därför säger åt honom att offra Isak är det Guds uppgift att uppväcka honom igen, för Isak skulle inte kunna få avkomlingar som död. 3. Denna historia är därför inte bara en förebild till när en annan Fader skulle offra sin ende Son på ett berg, utan den preciserar också för oss hur många dagar Sonen skulle vara död innan han blev uppväckt Det finns exegeter (bibeluttolkare) som menar att Isak var i tjugoårsåldern eller ännu äldre när han skulle offras. Om så är fallet, kunde Isak helt enkelt ha gått därifrån i stället för att offras

Gamla testamentets berättelser - Abraham, Isak, Jakob och

 1. st viktigt är förstås att skildringen av Abrahams offer är en profetisk bild för hur Gud två tusen år senare skulle offra sin son - Gud själv i en människas gestalt - för din och
 2. Det är ju för det första mord och dessutom utomordentligt motbjudande som idé. Men så lyder berättelsen. Några år efter att Abraham äntligen fått sin efterlängtade son (osäkert hur många år, somliga källor menar att Isak var vuxen), säger Gud till Abraham att han ska offra honom. Och Abraham lyder
 3. Abraham fick senare befallning att offra löftesso-nen Isak (1 Mos 22). Vi vet att han var lydig ock-så i detta och var beredd att offra honom, för (Hebr 11:19): Abraham räknade med att Gud hade makt till och med att uppväcka från de döda. Och nu uppenbarade Gud hur han skulle frälsa sitt folk: Abraham fick se en bock, som han kun
 4. Ismael var nämligen typ femton år gammal när det här hände! Det kommer man lätt fram till genom att se på hur gammal Abraham var när Ismael föddes, 87 år, hur gammal han sedan var när Isak föddes, 100 år, och sedan lägga till ett par år fram till dess Isak avvandes
 5. Gud slöt ett förbund med honom som innebar att landet skulle komma att tillhöra hans efterkommande, att Gud skulle välsigna dem, men också att en av hans ättlingar skulle bli en välsignelse för hela världen. Tecknet på Guds förbund med Abraham var att alla män i släkten skulle omskäras
 6. Vi vet alltså att Isak var ungefär 30 år när detta hände och Abraham i sin tur typ 130 år. I berättelsen så står det ingenting om att Abraham fick brotta ner Isak och binda honom med hjälp av våld. Det är högst otroligt att det var så det gick till i och med att Isak då var en ung man och Abraham var en mycket gammal man
 7. Offra Isak, din ende son som du älskar så mycket, på Moria. Moria låg tre dagars resa bort från där Abraham bodde. Abraham skulle ha tjugo timmar på en åsnas rygg för att tänka på vad Gud bad om. Abraham skulle vara tvingad att kämpa med tvivlen och frestelserna som Satan lade fram

Isak (Bibeln) - Wikipedi

 1. Mänskligt sett skulle dödandet av Isak gjort slut på alla möjligheter för Abraham att bli ett stort folk eller besitta landet, de två kärnpunkter som Abraham hade ifrågasatt genom sin fruktan för människor. Isak var löftessonen (17:19), Abrahams ende son (22:2). Framtiden berodde på honom. Utan Isak skulle släktlinjen upphöra
 2. Abraham blev testad en gång till, och denna gång skulle prövningen vara helt speciell. Många år efter Isaks födsel, när han var en ung pojke, talade Gud åter till Abraham. Tag din son Isak, din ende son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som bränn-offer på ett berg som jag skall visa dig. 1 Mos 22:2
 3. Enligt Hebr 11:17-19 löste Abraham dilemmat med spänningen mellan Guds löfte och Guds befallning genom att helt enkelt utgå från att det var meningen att han skulle döda Isak, och sedan skulle Gud uppväcka honom från de döda
 4. I tro bar Abraham fram sin son Isak som offer, när han sattes på prov. Han var beredd att offra sin ende son, han som fått löftena. Gud hade ju sagt till honom: Det är bara Isaks efterkommande som ska räknas som dina ättlingar. Men Abraham tänkte att Gud till och med kunde uppväcka döda
 5. Till de mer kända berättelserna hör när Abraham fick befallning att fara till landet Moria för att offra sin son Isak som ett brännoffer. Abraham gör sig beredd att offra sin son men hindrades av att Herrens ängel ropar och säger till honom att offra en vädur istället. (Första Mosebok 22:1-18)
 6. 9 När de kom fram till platsen som Gud hade talat om byggde Abraham ett altare. Han lade upp veden och band sedan sin son Isak och lade honom på altaret, ovanpå veden. 10 Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. 11 Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: Abraham
 7. Abraham är en av de mest grundläggande personligheterna i Gamla testamentet för att hjälpa oss förstå evangeliet. Han levde för 4000 år sedan, reste från vad som är dagens Irak till att flytta omkring i vad som idag är Israel. Berättelsen i Bibeln är mycket gammal men ändå stöder några arkeologiska utgrävningar den som varande Continue reading Tecknet av Abrahams Offe

När jag läser texten om hur Abraham uppmanas att offra Isak, för att bevisa sin lydnad inför Gud, är det just här jag känner det. Varför ska Isak eller något annat barn för den delen offras på någon grym Guds eller grym människas altare Man skulle alltså kunna säga »upphöjelseoffer». Och när Gud säger till Abraham: »Offra honom där såsom brännoffer», så skulle man också kunna översätta: Tre dagar hade Abraham och med honom Isak vandrat genom dödsskuggans dal. hur fel Isak gjorde, när han favoriserade Esau,. Han var viss om att Gud förmår hålla sitt ord även när Gud verkade motsäga sig själv. Genom tron fick Abraham inblick i Guds hemligheter och blev människornas förebedjare. Abraham dog efter ett långt liv, gammal och mätt av år, berättar Thoran. Han begravdes av sina söner Isak och Ismael i Makpelagrottan Abraham har med Isak kommit fram till berget i Moria land. 1 Mos 22:9-13. Löftessonen (ende sonen) ska offras. Detta gör sedan Gud nästan 2000 år senare med sin ende (enfödde) son, när Jesus dör på Golgata. Möjligen på exakt samma plats. Det var en mycket stor uppoffring för Gud. Men att vara villig att offra sin son Isak var

Men Isak var sextio år gammal, när de föddes. 1 Mosebok 32:28 Han sade: »Du skall icke mer heta Jakob, utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger.» 1 Krönikeboken 1:28 Abrahams söner voro Isak och Ismael . Tre dagar hade Abraham och med honom Isak vandrat genom dödsskuggans dal 9 När de kom fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham, byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak # 22:9 band Isak Judisk tradition har betonat att Isak frivilligt lät sig bindas som ett offer till Gud. Det är en förebild till hur Kristus, Abrahams son (Matt 1:1), lät sig offras på korset (jfr Joh 10:18). och lade honom på altaret. När jag var liten slukade jag Gamla Testamentet, Den Hebreiska Bibeln, som vore det en sagobok.(Vilket den på sätt och vis är) När jag läst om hur Abraham var nära att offra sin son Isak för att vara Gud och överheten lydig, frågade jag min mormor hur han kunde vara så dum Se bara på AbrahamNär hans son (Isak) frågade sin far Abraham var offret var när de var på väg för att offra svarade Abraham,-Jehova-Jireh , Gud kommer att förse. Och det gjorde hanNär Isak låg på altaret själv och Abraham höjde sin kniv för att offra sin son stoppade Gud honom och sände en vädur istället

Isaks Gud YFC Resur

Abraham offrar Isak 1 Mos 22:1-19 - Göteborgs 8:e

de Isak. En dag sa Gud åt Abraham att han skulle ta med sig Isak och resa till ett berg. Där skulle han offra Isak åt Gud. Abraham blev ledsen. Men han reste iväg och byggde ett altare på berget. När allt var klart band Abraham Isaks händer och fötter och lade honom på altaret. Men då sa Gud åt Abraham att han inte ska skada Isak När Gud berättade för Abraham att han och hans fru Sarah skulle få en son, blev Abraham förbluffad. Sarah var ju för gammal for att angre kunna få barn. Men Gud lat Abraham få äran att bli Fadern till många Overlycklig over sonen Isaacs födelse, kunde inte Abraham riktigt förstå Guds nästa önskan. att offra Isaac till Gud Jerusalems tempel eller Heliga templet (hebreiska: beit ha-mikdash, בית המקדש), även kallat Guds hus eller Herrens heliga boning, var ett tempel i Jerusalem som enligt Gamla Testamentet ursprungligen uppfördes av Salomo omkring 957 f.Kr. Enligt 1 Kungabokens kapitel 6 lades grunden i kung Salomos fjärde regeringsår, 480 år efter uttåget ur Egypten och bygget ska ha tagit 7 år handlar om hur Gud uppmanade Abraham att offra Isak, den son genom vilken Guds löften till Abraham skulle fullbordas. Isak bör ha varit i tidig vuxenålder när detta hände. Låt oss se på en rabbinsk text hämtad ur den babyloniska Talmud (ca 500 e Kr). Frågan är här varför man blåser i en shofar - ett vädurshorn - på nyårsdagen När vi går tillbaka ända till de första människorna som omnämns i bibeln, vet vi ju att de inte hade någon bibel. Vare sig Adam eller Noa hade någon bibel. Sedan kommer Abraham. Abraham hör hur Gud talar till honom om att lämna sitt land, och om hur Gud skall göra honom till ett stort folk. Här har vi alla religioners klassiska början

Varför ville Gud att Abraham skulle offra sin son

Om Gud därför säger åt honom att offra Isak är det Guds uppgift att uppväcka honom igen, för Isak skulle inte kunna få avkomlingar som död. 3 Denna historia är därför inte bara en förebild till när en annan Fader skulle offra sin ende Son på ett berg, utan den preciserar också för oss hur många dagar Sonen skulle vara död innan han blev uppväckt När Noa, efter syndafloden landade på Ararat byggde han ett altare och offrade åt Gud. När Abraham kom till det land dit Gud hade kallat honom byggde han ett altare och tillbad. När Isak förstått Guds vilja för hans liv byggde han ett altare. När Gud talat till Jakob vid Betel reste Jakob ett altare Jag ska välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han ska bli far till tolv hövdingar, och jag ska göra honom till ett stort folk. Men mitt förbund ska jag upprätta med Isak, honom som Sara ska föda åt dig vid denna tid nästa år.'På samma dag blev Abraham och hans son Ismael omskurna. Första Mos. Kap. 21

Med andra ord: Abrahams hopp var inte i Isak. Abrahams hopp var i Gud. Abraham hade inte satt sitt hopp till en mänsklig varelse, hur dyrbar denne ändå var för honom. Jag sätter mitt hopp till Gud. Mitt hopp är inte i Isak utan i Gud. 3. Det tredje som prövas hos Abraham är hans kärlek. Ta din son Isak- det orden prövar hans tro Jerusalem betyder i så fall avguden Shalems boplats. En till möjlig förklaring till Jerusalems namn är hämtat från 1 Mos 22:14 där det står om hur Abraham gav platsen där han (inte) offrade sin son Isak namnet Herren förser eftersom Gud gav honom en bagge att offra istället för sin son Gud bestämmer sig av någon anledning läsaren inte får veta för att pröva Abraham och befaller honom att offra sin son. Abraham lyfter kniven och är beredd att döda Isak men stoppas av en ängel och en röst hörs från himmelen som säger Nu vet jag att du fruktar Gud, när du inte har vägrat mig din ende son (Gen 22:12)

Så Guds vilja att kräva att Abraham offrar Isak är

Det var nog här som Isak föddes, Abraham var nu en hundra år gammal. En känsla av svartsjuka uppstod nu mellan Sara och Hagar, vars son, Ismael, inte längre betraktas som Abrahams arvtagare. Sarah insisterade på att både Hagar och hennes son ska skickas iväg. Så skedde, trots att det var en hård prövning för Abraham (Mos 21:12) När Gud berättade för Abraham att han och hans fru Sarah skulle fà en son, blev Abraham fOrbluffad. Sarah var ju for gammal för att Iängre kunna få barn. Men Gud Iät Abraham få aran att bli Fadern till manga Overlycklig över sonen Isaacs födelse, kunde inte Abraham r ktigt förstå Guds nästa önskan, att offra Isaac till Gud Abraham samlade ihop sina tjänare och reste till Israel. I det nya landet blev Abraham en rik man men var inte glad för han fick inte några barn men till slut fick han barn som hette Isak. Men Gud blev tveksam om Abraham hade börjat älska sin son mer än Gud men i sista sekund så stoppade Gud honom och sade - nu vet jag att du älskar mig. Isak och Rebecka hade varit gifta i 20 år innan dessa tvillingar, deras enda barn, föddes 1858 f.v.t., då Isak var 60 år ; Isak välsignar Jakob - När Isak hade blivit gammal och hans ögon var så svaga att han inte kunde se, kallade han till sig sin äldste son Esau och sade till honom: Min son Det visar Hebréerna 11:17—19: Genom tro så gott som offrade Abraham Isak, då han blev prövad, ja den man som med glädje hade tagit emot löftena försökte offra sin enfödde, fastän det hade sagts honom: 'Det som skall kallas din säd skall komma genom Isak.'Isak, då han blev prövad, ja den man som med glädje hade tagi

2. Sara blev havande och födde åt Abraham en son på hans ålderdom, vid den bestämda tid som Gud hade sagt honom. 3. Och Abraham gav den son som var född åt honom, den som Sara hade fött åt honom, namnet Isak. 4. Och Abraham omskar sin son Isak, när denne var åtta dagar gammal, så som Gud hade befallt honom. 5 Vi blev väldigt glada när vi fick dig. Du blev vår stora glädje på vår ålderdom, och vi var rädda om dig. En dag talade Gud till mig och sa att jag skulle ta med dig ut i öknen och offra dig till honom. Jag blev väldigt förskräckt och ledsen eftersom jag älskade dig så mycket

Ismaels uppträdande hade gjort det mycket tydligt för henne att han inte var lämplig som arvinge och den som skulle ta hand om klanen när Abraham dog. Sara gick till Abraham och krävde att Hagar och Ismael skulle skickas iväg. Abraham ville inte det, för han älskade ju sin son Ismael. Men Herren sa åt honom att lyssna på sin hustru 3 Abraham kallade honom Isak, som betyder skratt. 4-5 Åtta dagar efter födelsen, omskar Abraham honom, som Gud hade krävt. Abraham var 100 år gammal när detta hände. 6 Sara sa: Gud har låtit mig skratta av glädje! Alla som hör detta kommer att glädja sig med mig. 7 Och vem skulle ha drömt om att jag någonsin skulle få barn Vårt Land har to gonger med få dagars mellomrom kome med ein forunderleg bodskap om Abraham som skulle ofra son sin. Først var det muslimen Trond Ali Linstad som la ut islamversjonen av Abrahams tur til Moria berg for å ofra - der lovnadssonen Isak var blitt til trælkvinnesonen Ismael Isak Abraham är 42 år och bor i en villa i Barkarby, Järfälla.Han bor tillsammans med Johanna Abraham.Han fyller 43 år den 23 maj och hans namnsdag är den 19 december Abraham var hundra år gammal när hans son Isak föddes åt honom. Och barnet växte upp och blev avvant. Och den dag då Isak avvandes gjorde Abraham ett stort gästabud. Då fick Sara se Hagars, den egyptiska kvinnans, son, som denna hade fött åt Abraham, leka och skämta. Och hon sade till Abraham: »Driv ut denn

Varför ville Gud att Abraham skulle offra sin son

Ängeln Gabriel kom då ner och tala om för Abraham att han inte behövde offra sin son. Isak var inte Abrahams enda son utan han hade tidigare fått en son med tjänsteflickan och när Abraham äntligen fick ett barn med sin fru Sara så fördrevs tjänsteflickan med första sonen Ismael ut i öknen mötte Melkisedek. När Abraham några år senare gör i ordning för att offra Isak så gör han det på ett berg i Moria land som Gud har visat honom. Mer än 500 år senare köper kung David platsen för Jerusalems tempel på Moria berg, dvs där Abraham skulle offra Isak. Det verkar inte ha funnits någon stad där när Abraham skulle offra Isak

Abraham samlade ihop sina tjänare och reste till Israel. I det nya landet blev Abraham en rik man men var inte glad för han fick inte några barn men till slut fick han barn som hette Isak. Men Gud blev tveksam om Abraham hade börjat älska sin son mer än Gud men i sista sekund så stoppade Gud honom och sade - nu vet jag att du älskar mig mest av allt. Som tack offrade Abraham ett får till Gud Det här är en fruktansvärd berättelse. Som du säkert minns, var ju Isak ett oerhört efterlängtat barn, fött på föräldrarnas ålderdom när alla trodde att den tiden kommit och gått. En Guds gåva. Och nu vill Gud att Abraham skall offra honom. Vad speglar den här berättelsen för Gudsbild

I förhören säger barnflickan att hon skulle prövas på samma vis som Gud prövade Abraham i Första Moseboken. Framme på morgonen. Abraham beordrades att en tidig morgon offra sin ende son Isak När de kom fram till platsen som Gud hade talat om byggde Abraham ett altare. Han lade upp veden och band sedan sin son Isak och lade honom på altaret, ovanpå veden. Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: Abraham! Abraham! - Ja, svarade Abraham, här är jag Men mitt förbund ska jag upprätta med Isak, honom som Sara ska föda åt dig vid denna tid nästa år.'På samma dag blev Abraham och hans son Ismael omskurna. Första Mos. Kap. 21. Sara blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdomAbraham gav namnet Isak åt sin son som han fått Och Abraham omskar sin son Isak när han var åtta dagar gammal

Men saken avgjordes under festen som hölls för att fira att Isak var avvand vid gissningsvis tre års ålder - det var så länge man ammade på den tiden. På denna fest såg Sara hur Ismael retade och hånskrattade åt Isak. Det handlade alltså inte om en storebror som retade sin lillebror, utan om något mycket allvarligare Abraham lydde Gud och tänkte offra Isak, den son genom vilken han skulle bli fader till många folk! Han var beredd på att Gud skulle kunna uppväcka honom från de döda om så krävdes - Han var övertygad om att det löfte Gud gett, skulle Han också uppfylla. Många av dessa Gudsmänniskor fick vad Gud lovat redan i detta liv. Ändå skriver författaren till Hebreerbrevet: Och fast alla dessa hade fått vittnesbörde

Abraham står i begrepp att slakta Isak men hejdas av ängeln. Målning av Caravaggio 1603. I 1 Mosebok 22:9-14 läser vi om denna händelse: När de kom fram till platsen som G-d hade visat Abraham byggde han ett altare, och på det lade han i ordning veden till elden. Sedan band han Isak och lade honom på altaret över veden Ta din ende son, honom som du älskar, och offra honom! Gud utser åt sig det får som ska offras (Abraham till Isak) När det väl kommer till kritan offras aldrig Isak. Men 2000 år senare utser Gud sin egen ende son, som han älskar och offrar honom. Kan berättelsen om Abraham och Isak kasta ljus på din förståelse a Abraham var nu en gammal man på 100 år, hans hustru var 90 år. Han sitter vid ingång - en till sitt tält, när dagen var som hetast (1 Mos. 18). Gud hade gett honom löfte om en son med hustrun Sara. Genom Isak skulle Gud uppfylla sina löften och upprätta sitt förbund. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade Abraham utvaldes för att bli den som fick löftena om Guds välsignelse till det folk, det land som skulle bli det judiska folk och landet Israel, från vilken Messias, Frälsaren skulle komma. Abraham och Sara var ju till sin stora sorg barnlösa långt upp i åren och trots att Gud själv uppenbarade sig för Abraham, ingick ett förbund med honom och lovade honom en son, kunde han inte riktigt invänta Guds tid

Isak - en förebild till Kristus - Bibelns Integrite

22 1 En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Gud kallade på honom: »Abraham!« — »Här är jag«, svarade han. 2 Gud sade: »Ta din ende son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig.«. 3 Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna Berätta hur Gud ber oss att gå i tro, och lita på honom i varje steg. Läs och lär dig Hebréerbrevet 11:8. I tro lydde Abraham när han blev kallad (av Gud). Gud berättade för Abram om alla underbara välsignelser som skulle komma med lydnad Sara tyckte att hon kommit på en bra lösning hur Abraham skulle få det barn som Gud hade lovat. Hon var ju själv för gammal, naturligt sett, för att få barn. 1 Mos 16:15-16 15 Hagar födde en son åt Abram. Och Abram gav sonen som Hagar fött namnet Ismael. 16 Abram var åttiosex år när Hagar födde Ismael åt honom - Min son sade Abraham Gud utser åt sig det får som ska offras. Så gick de båda tillsammans. När de kom fram till platsen som Gud hade talat om byggde Abraham ett altare. Han lade upp veden och band sedan sin son Isak och lade honom på altaret, ovanpå veden. Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att offra sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen Abraham! Abraham

1 Moseboken 22 SFB15 - Abraham offrar Isak - En tid

Abraham och Sara var ofruktsamma, men fick ändå Isak (1 Mose 11:30). Isak och Rebecka var ofruktsamma, men fick ändå Jakob och Esau (1 Mose 25:21). Elkana och Hanna var ofruktsamma, men fick ändå Samuel (1 Sam 1:5). Maria var jungfru, men fick ändå Jesus (Luk 1:26-34) Judendomen är en mycket gammal religion. Förmodligen är den mer än 4 000 år gammal. Abraham -stamfadern Judarna menar att de härstammar från en man, som hette Abraham. Abraham brukar därför kallas för stamfadern. I judarnas heliga bok berättas det, att Abraham och hela hans släkt flyttade från staden Ur i Kaldéen, som ida När Abraham inte fick barn med sin fru Sarah fick han istället ett med hans tjänstekvinna Hagar. Denne sonen skulle komma att bli Islams stamfader. När Abraham var 99 år gammal fick han reda på att hans fru Sarah var gravid. Nu skulle Guds löfte gå i uppfyllelse. Abraham fick sonen Isak och han blev Judendomens stamfar När jag var liten hörde jag några gånger, i olika sammanhang, berättelsen om när Abraham uppmanas av Gud att offra sin son Isak. Då trodde jag nog att det eventuellt förväntades att man såg berättelsen som en historisk och faktisk händelse och att det på något sätt skulle vara ett tecken på stark tro att Abraham var beredd att genomföra det hemska Gud hade sagt åt honom att.

Han lade upp veden och band sedan sin son Isak och lade honom på altaret, ovanpå veden. 10 Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. 11 Då ropade Herrens ängel. Abraham fick barn med en tjänsteflicka, Hagar (Saras idé). Abraham ägde ju allting,ägodelar, fru, tjänstefolk Hagar födde en pojke som döptes till Ismael När Sara var över 90 år fick hon en pojke; Isak 90 år? Budskap/symbol för: För gammal för att få barn. Hagar och Ismael tvingas att lämna Abrahams hus/mark Till att börja med är Abraham deras stamfader. I kristendomen och judendomen tror man att Isak var den sonen som Abraham offrade och att hagar endas var tjänsteflickan. Men i Islam tror man att de var Ismael som blev offrad och att Hagar var mer än en tjänsteflicka. Dem tror alla på Adam och Eve och de tror endast på en Gud Gud struntar i om människan är dåraktig — han begär bara att människan ska vara sannfärdig I 1 Mosebok 22:2 gav Gud Abraham följande befallning: Ta nu din son, Vi välkomnar alla sökare som längtar efter Guds framträdande Det var fortfarande mörkt ute när den gamle patriarken tydligt hörde Gud säga: Abraham,Tag din son Isak, din ende son, som du har kär, och gå bort till Moria land, och offra honom där såsom brännoffer, på ett berg som jag skall säga dig.1 Mosebok 22:1, 2. Abraham började darra när han tänkte på följderna av Guds befallning. Det var ju genom Isak som Gud hade lovat att han.

Skulle Isak verkligen offras? Källa

Vi ber sällan för sjuka och bryr oss inte om de utslagna. Tänk på när Josua gick 7 dagar runt Jeriko eller när Abraham skulle offra Isak. Så gör man bara inte. Men de gjorde det ändå och fick vara med om under. Gud har inte inte bara sagt vad vi skall göra utan också hur vi skall vara. Var frimodiga och oförfärade (se fotnoten) skulle gå i uppfyllelse i Kristus. Tilliten var så stark att Abraham var övertygad om att Gud hade makt att till och med upp-väcka från de döda, då Gud prövade Ab-rahams tro och befallde honom att offra Isak. Abraham litade på att han skulle få tillbaka pojken, så att Guds löfte om ett eget folk kunde gå i uppfyllelse. Gud had

Abraham Och Abrahams Barn - Allt Om Bibel

När hon var i övre tonåren fick hon därför en friare, som förälskade sig i hennes vackra ögon och när denne anhöll om hennes hand hos modern sade denna ja. Eftersom fästmannen hade förälskat sig i hennes vackra ögon rev hon ut dem och gav dem till honom, i hopp om att detta skulle få honom att dra tillbaka sitt frieri Det Abraham var med om ger oss en mycket klar bild av Guds eget offer. På vilket sätt? Så här sa Jehova till Abraham: Jag ber dig, ta din son, din ende, som du älskar så högt, Isak, och ge dig av till landet Moria och offra honom där som brännoffer. ( 1 Moseboken 22:2 ) Tänkte du på hur Jehova omnämner Isak när han talar med Abraham

Och det var här på berget Moria, på den klippa över vilken Klippdomen nu reser sig, som Gud prövade honom. Abraham byggde ett altare, band sin son Isak, tog fram kniven och gjorde sig reda. Det var om detta du bad Herren, din Gud, när ni var församlade vid Horeb. Du sade: Jag vill inte höra Herrens, min Guds, röst igen, och denna väldiga eld vill jag inte mera se, ty då kommer jag att I kapitel 22 kan vi läsa berättelsen om Abraham och Isak, hur de går i tre dagar för att Abraham ska offra sin son, men blir stoppad SVAR (onsdagen den 6 december 2000, kl. 06:45). Markus, händelsen när Gud befaller Abraham att offra sin son på Moria berg är en förebildlig, profetisk händelse. Dels pekar den fram mot Jesu offer, dels är den ett bevis för att israelerna INTE skulle ägna sig åt människooffer Basunen har vi hört mycket om, men har ni hört någon lägga ut texten om molnet någon gång? Jag tänker naturligtvis på när Jesus talar om att han skall komma på himlens moln och om ljudet av en stor basun (Matt 24:30-31). Det där molnet och basunen hänger nämligen ihop lite mer än man kanske föreställer sig. Så är det också när Mose går upp på Sinai för att ta emot Torahn HaShem hade lovat att genom Jitschak skulle avkomma räknas och därför tänkte han att den Evige skulle väcka upp honom från döden, som det står skrivet i Hebreerbrevet 11:17-19: I tron bar Abraham fram Isak som offer, när han blev satt på prov. Ja, sin ende son bar han fram som offer, fastän han hade fått löftena

Länge var Abraham och hans hustru barnlösa. Abraham fick visserligen en son med en tjänsteflicka, men Sara förblev barnlös. En dag besökte Gud Abraham och berättade att han och Sara skulle få en son. Sara var då över nittio år gammal och skrattade åt alltsammans, men hon blev gravid och födde sonen Isak Gud lovar att Abraham ska bli stamfader till många folk, trots att Abraham och hans fru Sara inte verkar kunna få några barn (speciellt inte med tanke på att Sara var alldeles för gammal). Men trots att det såg mänskligt omöjligt ut litade Abraham på vad Gud hade sagt, och efter mycket om och men står de där med en alldeles egen son: Isak

 • Lions Arjeplog.
 • Vad innebär uppehållstillstånd.
 • Buziak.pl opinie.
 • ACO Hexaline.
 • John Boy Walton.
 • SV98.
 • Upplevelsecentrum Norrköping.
 • Tempgivare MC.
 • Metastasen Lymphknoten Lebenserwartung.
 • A kassa efter sjukskrivning Unionen.
 • Koppla om 400V till 230V.
 • IP värde.
 • Estelle Cruijff.
 • Turun puukottaja tuomio.
 • Technisches Rathaus Leipzig Öffnungszeiten.
 • Ratko Mladic.
 • Netlight career.
 • Snapchat verification code to email.
 • Evert Taube.
 • Huden flagnar.
 • Svensk polis Flashback.
 • Lyric Durdin.
 • Kvalster Ystad.
 • Ullared Spa.
 • Enchantment table recipe.
 • Fahrkarte verloren.
 • Oktoberfest hintergrund Kostenlos.
 • Poliser i rom svirr.
 • Räkna ut a kassa Handels.
 • Fakta om Stockholm.
 • Neurologimottagning.
 • Micro influencers Sverige.
 • Plöjningsdjup.
 • Naturvetenskap för små barn i förskolan.
 • Evert Taube.
 • Crab cakes Jamie Oliver.
 • It Worms.
 • Push och pull faktorer urbanisering.
 • De glömda emigranterna.
 • Druck T Shirt selbst gestalten.
 • Radiomasten Motala.