Home

Högskoleförberedande utbildning

Högskoleförberedande utbildningar; Industriell ekonomi, hållbarhet och ledarskap; Ingenjörsutbildningar; Marin teknik och maskinteknik; Master- och magisterutbildningar; Mjukvaruutveckling; Planeringsarkitekt; Spelteknik; Progra Högskoleförberedande utbildningar (A-Ö) Vill du studera på eftergymnasial nivå men saknar betyg eller grundläggande kunskaper i något ämne? Då kan du läsa en förutbildning, kallas också för högskoleförberedande utbildning De högskoleförberedande programmen är: Ekonomiprogrammet (EK) Estetiska programmet (ES) Humanistiska programmet (HU) International Baccalaureate (IB) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Spetsutbildning Teknikprogrammet (TE) Klicka på utbildningarna ovan för att läsa mer om varje högskoleförberedande program

BTH Högskoleförberedande utbildninga

 1. Då kan högskoleförberedande studier kanske vara något för dig. Om du inte har de förkunskaper som krävs kan du komplettera din utbildning genom att gå ett förutbildningsprogram eller en förutbildningskurs
 2. Allmän kurs - Högskoleförberedande. Efter den här ettåriga kursen är du så väl förberedd inför fortsatta studier på högskola och universitet som det bara går. Du får känna på studietempot och de krav som ställs på arbetsinsats, självdisciplin och lärandesätt. Du får arbeta med texter och perspektiv av akademisk karaktär
 3. Högskoleförberedande utbildningar och kurser. Här hittar du Högskoleförberedande utbildningar och fristående kurser. Du kan avgränsa din sökning och få ytterligare information om hur man utbildar sig till olika yrken inom området genom att klicka på en underkategori till vänster
 4. om 30 högskolepoäng
 5. ationsformer som förekommer i högre utbildning, såsom loggboksskrivande, salstentamen, hemtentamen samt akademiska texter av vetenskaplig karaktär

Högskoleförberedande utbildningar (A-Ö

 1. En gymnasieexamen i form av högskoleförberedande examen ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på 1. svenska eller svenska som andraspråk kurserna 1, 2 och 3, 2. engelska kurserna 5 och 6, 3. matematik kursen 1 b eller 1 c, och 4. gymnasiearbetet
 2. er, vilket betyder studier på heltid (40h/vecka). Under utbildningen ges vägledning och kartläggning av utbildning samt yrkeserfarenhet (ifall detta finns)
 3. Högskoleförberedande gymnasieprogram vanligare bland elever med utländsk bakgrund. Kvinnor och män väljer olika program på gymnasieskolan. Kvinnor väljer i högre grad än män ett högskoleförberedande program. Ju högre utbildningsnivå föräldrarna har desto högre andel, både bland kvinnor och män, väljer högskoleförberedande program
 4. Utbildningens innehåll. På utbildningen Högskoleförberedande kurs ligger fokus på att arbeta med tekniker och redovisningsformer som högskola och universitet använder, så att du tryggt och självsäkert kan gå vidare till högre studier. Utbildningen är en helfartsutbildning, vilket betyder att du studerar hela utbildningen, men alla ämnen har formats.
 5. net
 6. Inom gymnasieskolan finns 18 nationella gymnasieprogram: sex högskoleförberedande program och 12 yrkesprogram. Det finns också sex riksrekryterande gymnasieprogram och fem introduktionsprogram. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö
 7. Eftergymnasiala konst- och kulturutbildningar som bedrivs av olika skolor runt om i Sverige. Utbildningarna kan vara högskoleförberedande, yrkesinriktade eller inom kulturarvsområdet. Bild- och formkonst, dans, musik, teater, formgivning, design, foto, film, mode, textilier, skrivande, konsthantverk, arkitektur och inredning är några av inriktningarna du hittar här

Ta en gymnasieexamen (yrkesexamen eller högskoleförberedande examen) Komplettera kurser för att öka din behörighet; Gå en arbetsplatsförlagd utbildning (utbildningen är till viss del på en arbetsplats) Skola om dig (utbilda dig till ett annat yrke) Göra en prövning på en kurs som du vill ha betyg Här kan du välja mellan högskoleförberedande utbildningar inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomi och teknik. Genom våra nationella idrottsutbildningar inom basket och fotboll kan du som är idrottsintresserad få en gedigen utbildning och samtidigt få tid till din idrottssatsning De långa utbildningarna: Högskoleförberedande utbildningar berättigar till studiemedel A2. Yrkesinriktade utbildningar berättigar till studiemedel B1. Längd: från 20 veckor-3 år. De korta utbildningarna: De kortare utbildningar är ofta koncentrerade på att ge fördjupning inom ett specifikt område

Utbildningarna är högskoleförberedande och en bra språngbräda för dig som vill plugga vidare och arbeta inom till exempel design, fri konst, konsthantverk, mode och textil, reklam eller arkitektur. KV Konstskola tar dig vidare! Konstnärlig grundläggande utbildning (KG Högskoleförberedande utbildningar berättigar till studiemedel A3. Yrkesinriktade utbildningar berättigar till studiemedel B1. Längd: från 20 veckor-3 år. Korta utbildningar De korta utbildningarna är ofta koncentrerade på att ge fördjupning inom ett specifikt område

Högskoleförberedande program - Sök, jämför gymnasieprogra

En utbildning på ett högskoleförberedande program innehåller 2500 poäng. Det finns examensmål för varje program som gäller i hela Sverige. När du har nått målen i alla kurser på programmet får du en högskoleförberedande gymnasieexamen som ger dig grundläggande behörighet att plugga på universitet eller högskola Östra Reals gymnasium erbjuder högskoleförberedande utbildningar och introduktionsprogram. Här går ca 1200 elever på olika program och inriktningar. På vår skola står kunskap i centrum och här finns både traditioner och välfungerande och välbeprövade metoder Men nu liksom tidigare bedriver Musikkonservatoriet en eftergymnasial utbildning som heter HMU (Högskoleförberedande Musikutbildning), och som lyder under Yh (Yrkeshögskolan). Utbildningen är tvåårig (1 + 1 år), och är helt inriktad på att förbereda eleverna för högskolan Om du gillar att dansa, utveckla din kroppsmedvetenhet och samtidigt få en gedigen högskoleförberedande utbildning har du kommit rätt. Här ger vi dig en gymnasietid utöver det vanliga. Du behöver inga förkunskaper för att trivas på Arts & Performance Dans, men du tycker det är kul att dansa

Här hittar du gymnasieutbildningar som matchar sökningen Högskoleförberedande program i Jönköping.Klicka på en utbildning i listan för att läsa mer om den och få möjlighet att kontakta skolan genom att skicka in en intresseanmälan Förkunskaraven är uppdelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och kraven är desamma för alla utbildningar. Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning du söker till Högskoleförberedande utbildning (HMU) 3. Om du ångrar dig Om du, efter att ha betalat anmälningsavgif-ten om 1 000 kronor, ändrar dig och inte vill gå utbildningen, måste du skicka en skriftlig avan-mälan till skolan senast 21 dagar innan utbild-ningen startar för höstterminen. Därmed kan de De högskoleförberedande programmen förbereder dig inför att läsa på högskola eller universitet. Vet du redan vad du vill läsa efter gymnasiet är det viktigt att det program du väljer verkligen har alla kurser som krävs för att du ska kunna söka vidare Här hittar du gymnasieutbildningar som matchar sökningen Högskoleförberedande program i Stockholm.Klicka på en utbildning i listan för att läsa mer om den och få möjlighet att kontakta skolan genom att skicka in en intresseanmälan

Teknikprogrammet | Knut Hahn gymnasieval

Skillnaden mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program. Ett yrkesprogram är som det låter på namnet, ett program som leder dig till ett yrke. Programmet ska vara grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Yrkesprogrammet innehåller alltid minst 15 veckors praktik, s.k. arbetsplatsförlagt lärande (APL) Högskoleförberedande examen är en examen som tas emot efter att man genomfört ett högskoleförberedande program i gymnasieskolan i Sverige. För att få en högskoleförberedande examen behöver man ha [1]: . 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända; godkänt i svenska, alternativt svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik Utbildningar Högskoleförberedande Introduktionsprogram NIU utbildningar, riksrekryterande idrottsutbildningar samt LIU utbildningar Teknikprogrammet år 4 och Teknikcollege Vård- och omsorgscollege Norrbotten Yrkesprogram Gymnasiesärskola Om du är intresserad av mänskligt beteende och samtidigt vill läsa en högskoleförberedande utbildningar är det här nårgor för dig. läs mer här Allmän kurs bas/högskoleförberedande Kurslängd: 1-3 år Målgrupp: Döva, hörselskadade och personer med dövblindhet Kom och upplev vår härliga teckenspråksmiljö. Här finns gemenskap och närhet till naturen i vacker dalabygd. Du kan välja att läsa allmän kurs - bas om du inte är klar med grundskola eller gymnasium. Om du vill uppnå grundläggande behörighe

ha påbörjat utbildningen senast det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år. Behörighet till yrkesprogram. För att ha behörighet till ett yrkesprogram behöver du ha: godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och; i minst fem andra ämnen från grundskolan. Behörighet till högskoleförberedande. Med en utbildning från Uppsala estetiska håller du alla dörrar öppna till din framtid! Här får du högskolebehörighet men också möjligheten att utveckla din kreativitet - lära dig att tänka nytt och utveckla förmågan att hitta fler lösningar. Alla utbildningar du kan gå hos oss är högskoleförberedande. Du kan välja mellan. Våra utbildningar. En av Anna Whitlocks biträdande rektorer berättar om våra utbildningar. Vi erbjuder fem högskoleförberedande program med flera olika inriktningar och profiler, bland annat Life Science och Design. Här finns något för alla som vill lära sig mycket och samtidigt ha väldigt roligt

Högskoleförberedande program. De högskoleförberedande programmen ska göra eleverna väl förberedda för studier på högskola och universitet. Ett högskoleförberedande gymnasieprogram ger ingen yrkestitel, men kunskaper och behörigheter för att studera vidare på akademisk nivå. Utöver grundläggande behörighet (svenska 2, 3 och. 15 § /Upphör att gälla U:2021-07-01/ Gymnasieexamen i form av högskoleförberedande examen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg p Individuellt val högskoleförberedande program. Aktivitetsledarskap 100p. Engelska 7 100p. Entreprenörskap 100p. Företagsekonomi 1 100p. Historia 2a 100. Hållbart samhällsbyggande 100p. Idrott och hälsa 2 100p. Information och kommunikation 1 100p 6 100 SEK. Konst, hantverk, design - högskoleförberedande utbildning - Textil: konst & design. Markera för att jämföra. Stenebyskolan. Högskoleförberedande materialbaserad Konst & Designutbildning som lägger grunden för en lyckad ansökan till vidare studier på högskolor och universitet inom området, vart..

Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program I denna promemoria föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska ges ett bemyndigande att besluta om vissa avvikelser från vad som annars gäller för högskoleförberedande program för att möjliggöra försöksverksamhet med yrkesinriktning på högskoleförberedande program Älvstrandsgymnasiet erbjuder fyra högskoleförberedande program. Dessa utbildningsalternativ ger en bra studiegrund för fortsatta studier på universitet eller högskola efter gymnasiet, framför allt inom det aktuella programmets område Högskoleförberedande Program. Här kan du läsa om de Högskoleförberedande program som Österänggymnasiet erbjuder. Dessa är Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsprogrammet och Teknikprogrammet Det högskoleförberedande komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier och kan ha en inriktning mot något av studieområdena Samhällsvetenskap och humaniora eller Naturvetenskap och teknik. Eftersom komvuxarbetet ska visa att eleven är redo för arbete eller fortsatta studier är det lämpligt att genomföra det i.

Högskoleförberedande studier Karlstads universite

Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar. Rådet ska lämna förslag till myndigheten på vilka högskoleförberedande konstnärliga utbildningar som ska beviljas statligt stöd. Rådet ska också bistå med utformningen av kriterier, indikatorer och principer för uppföljning, kvalitetsgranskning och kvalitetssäkring Våra utbildningar. Thorildsplans gymnasium är en attraktiv och populär skola med bredd, djup och spets. Här finns ett stort utbud av högskoleförberedande utbildningar med olika inriktningar, samt ett yrkesprogram. Vi har medarbetare som fortlöpande utvecklar sin kompetens för att ge våra elever den bästa tänkbara utbildning inom sina. Utbildningar Högskoleförberedande program Högskoleförberedande program. Ett studieförberedande program ger dig en bra grund för fortsatta studier på högskola och universitet. Samhällsvetenskap Programmet för dig.

Allmän kurs - Högskoleförberedande studier

Högskoleförberedande Utbildning - rehab, ponny, skolor, gymnasium djur, djursjukvård, elevboende, hästskötare, niu, ekonomi, ridgymnasiet, ridutbildning. Nyckelviksskolan ger ettåriga högskoleförberedande utbildningar inom konst, konsthantverk, design och arkitektur samt en tvåårig yrkesutbildning till hantverkspedagog. Läsåret börjar den 23 augusti 2021 och slutar den 3 juni 2022 Vår eftergymnasiala utbildning ger dig en ren yrkes- och högskoleförberedande utbildning med enbart musikämnen. Som alla eftergymnasiala utbildningar i Sverige har Musikkonservatoriet Falun en avgift. Hos oss är den 5000 kr per termin. Utbildningen har 24 platser totalt för de olika inriktningarna inom musik och är. Våra utbildningar är på dagtid och heltid med lärarledd undervisning varje vardag kl 9.00-15.45. Läsåret börjar den 23 augusti 2021 och slutar den 3 juni 2022. Konsten att välja rätt utbildning. På Nyckelviksskolan har vi sju olika ettåriga högskoleförberedande utbildningar (40 veckor) som du kan välja mellan Gymnasium. I Uddevalla finns både kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder ett brett utbud av utbildningar. Uddevalla kommunala gymnasieskola har ett stort utbud av gymnasieutbildningar med både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Här studerar över 3 200 elever och många av dessa elever är från andra kommuner

Högskoleförberedande utbildningar och kurser

Gymnasieskolan är en treårig utbildning och gymnasiesärskolan är fyraårig. Syftet med gymnasiet är att förbereda eleverna inför ett yrke eller inför fortsatta studier. Gymnasiet består av 18 nationella program: Tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Det finns även fyra introduktionsprogram som riktar sig till. Ett högskoleförberedande program förbereder elever för fortsatta studier på universitet och högskola men de får ingen yrkestitel efter studenten. Viktigt När unga väljer något de är intresserade av blir det lättare att hitta motivation och klara av sin utbildning Gymnasieförbundet erbjuder fem högskoleförberedande program: Ekonomiprogrammet på Stagneliusskolan och Jenny Nyströmskolan. Estetiska programmet på Jenny Nyströmskolan. Naturvetenskapsprogrammet på Jenny Nyströmskolan och Lars Kaggskolan. Samhällsvetenskapsprogrammet på Stagneliusskolan På den här sidan hittar du Ullvigymnasiets nationella program uppdelade i yrkesprogram och högskoleförberedande program. Vill du jobba så fort som möjligt efter gymnasiet väljer du ett yrkesprogram. Vill du istället studera vidare på högre utbildning väljer du ett högskoleförberedande program

Konst och design Läs mer om våra 6 konstnärliga utbildningar i fotografi, textil, konstgrafik, fri konst och grafisk design här › Musikteater Läs mer om vår Musikteaterutbildning här › Lärarassistent Läs mer om den ettåriga kursen här › Serviceassistent Läs mer om vår terminslånga kurs för dig som vill jobba med vård och omsorg här [ Högskoleförberedande utbildningar inom det Estetiska programmet. Utbildningar med högskolebehörighet. På Uppsala estetiska får du inte bara högskolebehörighet eller möjligheten att jobba med det du är intresserad av Majoriteten av eleverna som är behöriga till gymnasieskolans nationella program väljer en högskoleförberedande utbildning, men efter studenten är det många som inte studerar vidare utan i. Gillar du matematik, fysik, kemi och biologi? Är du intresserad av naturvetenskap, miljöfrågor och problemlösning? Vill du ha en bred högskoleförberedande utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter inför framtida studier? Då är Naturvetenskapsprogrammet något för dig Samhällsvetenskapsprogrammet är en bred högskoleförberedande utbildning som efter examen ger dig många val till högre utbildning. Träffa en elev på samhällsprogrammet + Felicia Abrahamsson, Samhälle, inriktning beteende, Åk 3. Foto: Melisa Sahin

Hur blir man socionom?

Du kan välja mellan sex olika högskoleförberedande program och yrkesprogram där teori varvas med praktik ute på företag. Certifieringarna är en kvalitetsstämpel som visar att skolan tillsammans med aktuell bransch utvecklar utbildningar utifrån de krav branschen ställer. Program på Finnvedens gymnasium Högskoleförberedande program Estetiska programmet är en högskoleförberedande utbildning. Programmet passar dig som vill uttrycka dig konstnärligt och är intresserad av kultur och människans roll i samhället

En humanistisk utbildning med estetisk inriktning. Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Inriktning estetik och media. Du lär dig digitala medier Övriga utbildningar. Vart ska du och hur ska du komma dit? Vi stöttar dig på vägen. SMF är en motiverande och vägledande kurs där fokus ligger på dig och dina behov. Förbättra din svenska samtidigt som du planerar din framtid - gå studie- och yrkesförberedande Etableringskurs på Östra Grevie folkhögskola! Är du intresserad av. Högskoleförberedande utbildning 33 Barn- och fritidsutbildning 34 Byggutbildning 35 El-, automations-, dator- och kommunikationsteknisk utbildning 36 Fordonsutbildning 37 Handels- och administrationsutbildning 38 Industriteknisk utbildning 39 Naturbruksutbildning 4 Diakonal utbildning på Bromma folkhögskola är en tvåårig utbildning på deltid. Kursen innebär studier två dagar per vecka (måndag-tisdag) i Bromma. Utöver dessa två schemalagda dagars studier tillkommer självstudier, projekt och en församlingsstudie som kan bedrivas på annan ort

Utbildningen är CSN-berättigad. När du läser till barnskötare på Eslövs folkhögskola, får du praktiska och teoretiska kunskaper om hur barn utvecklas under åren innan de börjar skolan. Under kursen går vi igenom pedagogiska teorier så att du kan arbeta i förskolan och främja barns utveckling Högskoleförberedande program. Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som förbereder dig för att studera vidare direkt efter gymnasiet. Det här får du hos oss. På Ullvi får du en bred utbildning inom naturvetenskap med många framtida möjligheter. Dina huvudämnen kommer att vara biologi, kemi, fysik och matematik

En högskoleförberedande gymnasieexamen ska även innehålla betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap samt i de flesta fall även i matematik i samma omfattning (framgår av bilaga 3 till skollagen 2010:800) som det högskoleförberedande program i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar Gymnasieexamen inom vuxenutbildning. Gymnasieexamen ska motsvara ett program inom gymnasie­skolan. Det kan antingen vara en yrkesexamen eller en högskole­förberedande examen. Du som inte redan har ett slutbetyg från gymnasiet kan studera mot en examen på vuxenutbildningen. I vissa fall kan du, om du redan påbörjat studier med gamla. Våra utbildningar Högskoleförberedande program Yrkesprogram Idrottscollege, E-sport och individuellt val Introduktionsprogrammen Gymnasiesärskolan - Fyraårigt nationellt och individuellt program Elevhälsa Praktisk information Kontak Det industritekniska gymnasiet i Gimo garanter dig sommarjobb och möjlighet till praktik, både i Sverige och utomlands Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar, som lämnar förslag på vilka högskoleförberedande konstnärliga utbildningar som ska beviljas stöd. Rådet bistår myndigheten med utformning av kriterier, indikatorer och principer för uppföljning, kvalitetsgranskning och kvalitetssäkring av de utbildningar som får stöd

Högskoleförberedande utbildning Karlstads universite

Vi använder vår expertis inom utbildning och digital teknik till att ge dig en högskoleförberedande utbildning där dina unika uttryck, tankar och idéer är med och skapar framtidens upplevelser, kommunikation och innovation. Välkommen till MG - Välkommen till oss! Visa mer. 9. Bilder. För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs att du har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik, samt ytterligare 9 ämnen. Du behöver alltså ha godkänt i 12 ämnen totalt Ett högskoleförberedande program ska göra dig som elev förberedd för vidare studier på universitetet/högskola. Gymnasieförbundet erbjuder fem högskoleförberedande program: Ekonomiprogrammet på Stagneliusskolan och Jenny Nyströmskolan. Estetiska programmet på Jenny Nyströmskolan. Naturvetenskapsprogrammet på Jenny Nyströmskolan och Lars Kaggskolan

Allmän linje med högskoleförberedande inriktning

Bernadottegymnasiet erbjuder introduktionsprogram och högskoleförberedande utbildningar. Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap Programmet vänder sig till dig som är intresserade av hur människan och samhället fungerar tillsammans, och människors agerande i olika sammanhang Antagningsvillkor: 3 år gymnasium högskoleförberedande, social/pedagogisk yrkesutbildning eller inom andra människorelaterade yrken, ideellt ledarskap och kyrklig förankring Digitalt Öppet hus: 22 mars kl 9-12 - läs mer här - och/eller 25 mars kl 15-1

Det gäller för vuxenutbildning och motsvarande - Skolverke

Utbildningar. Allmän kurs bas/ högskoleförberedande; Allmän kurs, hälsa och friluftsliv; Allmän kurs svenska och teckenspråk för nyanlända; Körkortsteori - intensivkurs; Teckenspråkig utbildning för lokalvårdare; Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning; Teckenspråkslärarutbildning; Teckenspråkslinj Efter avslutad utbildning får du en yrkeshögskoleexamen som underhållstekniker och kan söka jobb som arbetsledare, underhållstekniker, processtekniker eller servicemontör. Du får ett Europass - en engelsk översättning av din examen om du vill jobba i andra länder Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Det betyder att du får både grundläggande högskolebehörighet och särskild behörighet till de flesta av de utbildningar som finns på högskola/universitet. Under din utbildning utvecklar du dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer Högskoleförberedande; Virtuell kompositör och ljuddesigner; Musikteaterutbildning; Lärarassistent; Serviceassistent; Förberedande polisutbildning (inställd 2021) Allmän kurs - Malmö. Grundskolekurs för vuxna; Gymnasiekurs för vuxna; Förberedande vård och omsorgsutbildning på grundskolenivå; Högskoleförberedande (GY) Övriga utbildninga Vissa kurser och utbildningar på distans är helt webbaserade medan andra har fysiska träffar som är obligatoriska. En helt webbaserad utbildning kan även ha bestämda tider för virtuella träffar medan en annan inte har några bestämda tider alls

Högskoleförberedande kurs för internationella akademiker

Högskoleförberedande program Om du ska söka till ett högskoleförberedande program måste du minst ha betyget godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen. Om du söker Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskaps- programmet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa 9 ämnen På utbildningen Högskoleförberedande kurs ligger fokus på att arbeta med tekniker och redovisningsformer som högskola och universitet använder, så att du tryggt och självsäkert kan gå vidare till högre studier. Högskoleförberedande kurs utgår ifrån de gymnasiegemensamma ämnena, men har karaktär av att vara på högskolenivå Högskoleförberedande program. För att söka en utbildning på högskola eller universitet krävs något som kallas för grundläggande behörighet. Om du vet att du vill läsa ett brett program som ger dig möjlighet att plugga vidare efter studenten ska du välja något av de här

Pengar, makt och utbildning- statistiken visar på fortsatt

Högskoleförberedande program. Ekonomiprogrammet (EK) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Yrkesprogram. Barn- och fritidsprogrammet (BF) Ta del av alla våra utbildningar i vår programkatalog 2021/22. Läs mer om gymnasieval 2021 på sidan Val och antagning. Sidan uppdaterad 2021-02-03. Sidansvarig: Kontaktcenter Skolorna bedriver utbildning med hög kvalitet och tar hänsyn till varje elevs behov. Elof Lindälvs gymnasium erbjuder högskoleförberedande program, yrkesprogram, gymnasiesärskolans nationella program, introduktionsprogrammen och nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU

Allmän kurs - Högskoleförberedande — Östra Grevie Folkhögskol

LBS Kreativa Gymnasium i Nyköping har utbildningar inom estetiska programmet och teknikprogrammet. Hos oss får du hjälp att utmana dig själv och att våga tro på att allt är möjligt. Med fokus på ditt intresse i en trygg och inspirerande miljö hjälper vi dig att utforska din kreativitet, samtidigt som du får med dig en högskoleförberedande utbildning i ryggsäcken Gymnasieskolan är en treårig utbildning medan gymnasiesärskolan är fyraårig. Gymnasieskolan är uppdelad i högskoleförberedande program och yrkesprogram. Högskoleförberedande program . Förbereder dig för studier på högskola och universitet. När du läser ett högskoleförberedande program har du inget speciik

Allmän kurs - högskoleförberedande kurs med

Tillskärarakademin Malmö erbjuder två konst- och kulturutbildningar som är högskoleförberedande. Utbildningarna står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan och ger dig möjligheten att söka studiemedel för finansiering Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala Förutsättningar för antagningPoängplan för det samhällsvetenskapsprogrammet, specialpedagogisk pr. Samhällsprogrammet med specialpedagogisk profil inom AST (Autismspektrumtillstånd) är en högskoleförberedande teoretisk utbildning som vänder sig till dig inom autismspektrumtillstånd som vill studera på och är behörig till det samhällsvetenskapliga programmet Utbildningen ska kännas meningsfull och utmanande. Du får de bästa förutsättningarna till egen utveckling under ledning av skolans engagerade och välutbildade lärare. Tibble Gymnasium erbjuder samtliga högskoleförberedande utbildningar samt idrott, hälsa och ledarskapsprogrammet. Se menyn till vänster Bild- och konstlinjen är en ettårig grundläggande konstutbildning, där du använder ett undersökande arbetssätt för att utveckla och bredda din kunskap inom teckning, målning, skulptur och samtidskonst. Kursen är högskoleförberedande, men lämpar sig även för dig som vill ha ett sabbatsår med fördjupning inom konsten

Gymnasieprogrammen - Skolverke

Våra utbildningar. På Sågbäcksgymnasiet, SGY, har vi ett flertal olika yrkesinriktade utbildningar att välja mellan - samt ett teoretiskt program. Flera av de branscher vi utbildar i efterfrågar idag utbildad arbetskraft och de flesta av våra elever har jobb när de är klara med sin utbildning hos oss LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Norra har utbildningar inom estetiska programmet och teknikprogrammet. Hos oss får du hjälp att utmana dig själv och att våga tro på att allt är möjligt. Med fokus på ditt intresse i en trygg och inspirerande miljö hjälper vi dig att utforska din kreativitet, samtidigt som du får med dig en högskoleförberedande utbildning i ryggsäcken Vi använder vår expertis inom utbildning och digital teknik till att ge dig en högskoleförberedande utbildning där dina unika uttryck, tankar och idéer är med och skapar framtidens upplevelser, kommunikation och innovation. Välkommen till MG - Välkommen till oss! Visa mer. 9. Bilder. Utbildningen till skolambassadör är ett erbjudande och en möjlighet för skolhuvudmän att få stöd för skolutveckling inom området EU och den europeiska dimensionen. Vi vänder oss i första hand till lärare i gymnasieskolan, både högskoleförberedande och yrkesförberedande program, och i grundskolans senare årskurser

Konst- och kulturutbildning på Stenebyskolan — StenebyInriktning | Kärrtorps gymnasiumTeknikprogrammet - Klippans kommunAliceNaturvetenskapsprogrammet - NaturvetenskapHår- och makeupstylist - Burgårdens gymnasium - Göteborgs Stad

Högskoleförberedande program. Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet. När du har avslutat ett yrkesprogram kan du få en yrkesexamen. För att nå en yrkesexamen ska du ha: Minst 90 % godkända betyg på en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng Du kan påbörja kurserna med stor flexibilitet året runt. Alla kurser är nationella, högskoleförberedande och studiemedelsberättigade. Utbildningen sker via webben. Studie- och yrkesvägledare Christina Löfgren 0476-55299 christina.lofgren@almhult.s Du kan genom dina individuella val i årskurs 2 och 3 läsa högskoleförberedande kurser och kunna söka in på universitet/högskola efter gymnasieexamen. Läs om våra kvalitetsutbildningar - www.flyinge.se/utbildningar/gymnasie

 • Zahlungsarten Unterricht.
 • Jugar Halo online sin descargar.
 • Hotspot potatismjöl.
 • Coolest cars GTA 5.
 • Nackdelar med EU.
 • Custom multi carbon.
 • Tonsvagt instrument uppfanns på 1400 talet.
 • How to make a peel off Face mask at home.
 • Estnische Konsulat Bonn.
 • Öppna konto Ekobanken.
 • VW Car Net free trial.
 • Motorsåg kedjan snurrar inte.
 • Nissebrev Förskola.
 • Fröken Julie film 2013.
 • How to write a news article.
 • Final Fantasy 7 Remake Xbox.
 • Antivirus for Windows XP free download full version.
 • Social stratification.
 • Bild på spellista Spotify.
 • 2017 Bugatti Chiron top speed.
 • Hotell Lappland Lycksele.
 • Bourgogne vin karta.
 • Can t connect GoPro to app.
 • Hur känns missed abortion.
 • Rabattkod Cyberzoo.
 • Bästa området att köpa lägenhet i Stockholm.
 • TeamViewer Mac.
 • Jakt tidning.
 • Wochenmarkt Callantsoog.
 • LWL Museum Münster Bauhaus und Amerika.
 • Förvaring av testamente Swedbank.
 • DAX cobra dimensions.
 • Vhs Mainz Gebärdensprache.
 • Transtema insiderhandel.
 • Kammarkollegiet skadeanmälan.
 • Stretcha nacken.
 • Tinder Passport multiple locations.
 • Unturned Jerrycan.
 • Silicon Valley episodes.
 • Csgoempire ocm.
 • Vollendung 6 Lebensjahr.