Home

Tonsvagt instrument uppfanns på 1400 talet

stränginstrument (kordofoner) av cittratyp där tangenter (ofta utformade som hävstänger) på ett eller annat sätt sätter strängen i svängning. Instrumenten kan sedan delas in i sådana där strängen knäpps (till exempel med ett stift som fungerar som plektrum) och sådana där den slås (till exempel med en hammare) Trombonen utvecklades på 1400-talet. Trumpeten har mycket stark ton och tränger därför lätt igenom med sitt ljud. Den har alltså lätt att överrösta andra instrument Med hjälp av cirkulationsandning kunde man blåsa långa toner på skalmejan. Flöjt och skalmeja hörde till allmogen. Trumma skapade ofta en bordun till den melodiförande flöjten. Flöjter Man spelade på olika slags flöjter bland vilka blockflöjten blev ett modeinstrument på 1400- och 1500-talen

Kyrkorgel 1400 talet Orglar från senmedeltiden (13-1400 talet) och framåt (speciellt under barocken) visar att teknologi och finmekanik på en mycket hög nivå plus ofta arkitektoniskt nyskapande Regal är ett slags bärbar piporgel som förekom från 1400-talet till 1700-talet. Ny!!: Lista över musikinstrument och Regal (musikinstrument) · Se mer » Rhodes-piano. Rhodes Electric Piano, (kallat FenderRhodes Electric Piano 1965-1973), är ett elektromekaniskt tangentinstrument - ett elförstärkt piano eller elpiano. Ny!! Uppfinningen brukar förknippas med den tyske boktryckaren Johannes Gutenberg (död troligen 1468) i Mainz. På kort tid spreds tekniken i mitten av 1400-talet till en stor del av världs-delen och fick en fenomenal betydelse för lärd kultur och all-män idéspridning, en betydelse som knappast kan överskattas Ett flintlås är en mekanism som används för att avfyra ett eldvapen. Flintlåset uppfanns någon gång mellan åren 1610-1615 av den franske vapensmeden Marin le Bourgeoys (ca 1550-1634). Det första flintlåset sattes på ett gevär till den franske kungen Ludvig XIII

Den engelska uppfinnaren Samuel Crompton (1753-1827) uppfann 1774 en förbättrad spinnmaskin som kallades för 'Mule Jenny'. Han förenade sträckcylinderparen på Richard Arkwrights vattenspinnmaskin med spindelvagnen på James Hargreaves jennymaskin. För sin uppfinning ärades han med 5000 pund sterling av det brittiska parlamentet En hygrometer är ett instrument som används för att mäta fuktinnehållet - det vill säga luftfuktigheten - i luft eller någon annan gas. Hygrometern är en enhet som har haft många inkarnationer. Leonardo da Vinci byggde den första råhygrometern på 1400-talet. Francesco Folli uppfann en mer praktisk hygrometer 1664 Det gick att spela mycket uttrycksfullt på det, men det var tonsvagt och dränktes lätt av andra instrument och av sångare. Den större cembalon såg mer ut som en modern flygel, och den hade långa strängar som knäpptes med hjälp av taggar eller plektrum

Vår tideräkning börjar med år 0. Årtalen markerade med fvt, innebär alltså så många år innan vår tideräkning. Exempelvis så kom det grekiska alfabetet 900 år före år 0. Vävstolen, Egypten, 4400 fvt. Hjulet i Mesopotamien, 4500 fvt. Balansvåg i Egypten, 4500 fvt. Kartor i Babylon, 3500 fvt Ett enkelt mikroskop med en enda lins (en lupp) uppfanns troligen redan på 1400-talet. Mikroskop med två linser tillverkades i Nederländerna mot slutet av 1500-talet (Hans och Zacharias Jansen), men kunskapen fanns även i Säckpipans historia Det är en myt att säckpipan uppfanns i Skottland. Många svenska historiker som skrivit om Skottlands historia brukar i förbifarten nämna att säckpipan spreds från skotska högländerna till lågländerna på 1700-talet och därefter spreds den ut till resten av Europa

Klaverinstrument - Wikipedi

 1. Boktryckarkonsten uppfanns i mitten på 1400-talet vilket underlättade spridning av noter. 1501 publicerades den första tryckta musiken. Air var en annan musikstil, en enstämmig sång oftast ackompanjerad av luta, som var stor iEngland. Nu började terser bli allt vanligare, ett intervall som vi använder oss av mest i dagens musik
 2. I slutet av 1400-talet hade fartygen blivit större och kunde bära fler segel än tidigare. Navigeringskonsten hade också utvecklats - kompassen anpassades till sjöfart och kartorna blev mer exakta. Dessutom visste man nu att jorden var rund
 3. På dessa frambringas tonerna av ett plektrum som knäpper på strängarna, respektive av en metalltunga som slår an. Detta gör det svårt att spela med dynamik, det vill säga ömsom starkt och svagt. Men det lyckades Cristofori lösa när han år 1709 konstruerade sitt instrument som han kallade un cimbalo piano et forte
 4. . Det klassiska linsteleskopet (refraktorn) besår oftast utav ett tvålinsigt objekt i överänden av en lång tub.Teleskoptuben måste vara monterad så att den dels kan ställas in mot en viss punkt på himlen, dels kan följa med stjärnhimlens skenbara rörelse på grund av jordrotationen

Bleckblåsinstrument - MUSIK VEDEVÅ

Medeltida musikinstrument Fotevikens Museu

Enligt klosterförklaringen var alltså dessa väckarklockor de första mekaniska uren. Det är en förklaring som man gott kan tro på. Problemet är bara att den är så svår att belägga eftersom de få alarii som bevarats är från 1400-talet. Och i klostren brydde man sig inte om att dokumentera när de första väckarklockorna blev till Den första bomull gin uppfanns i Indien under 400-talet, finns det bevis för detta i Ajanta grottor.Det finns kontrovers över Vem uppfann nyckelelement av bomull gin, tråd krokar. Katherine Greene anhängare citera påståendet att en vän till en vän t Om t.ex. ordet upp sjungs, tar man en hög ton och om ordet alla förekommer så fyller alla i kören i på just det ordet. Den moderna västerländska boktryckarkonsten uppfanns av Johannes Gutenberg på 1400-talet, detta medförde att musiken spreds på ett annat sätt än tidigare. Mäss Färgning, närmare bestämt den melodiska färgning som exempelvis en koloratursopran kan ge en sång genom att sjunga egna utsmyckningar ikring melodin, vågade löpningar och drillar. Koloraturen började redan på 1400-talet och förekommer nästan bara i operor, men kan även förekomma i kristna verk som Händels Messias Fakta om Belgien - 30 saker du (kanske) inte visste om landet belgien. Vi var väldigt överraskade första gången för det var topp och sen blev vi kära

På 1300-talet uppfanns nya instrument som klavikordet och cembalon. De är föregångare till pianot. Sakral musik störst I mitten av 1400-talet började framförallt de nederländska tonsättarna Binchois, Dufay och Ockeghem hitta ett gemensamt sätt att skriv Av alla instrument som användes var sträckbänken den mest omtalade. Den uppfanns någon gång på 1400-talet av en konstapel på Towern i London, och döptes lite lekfullt till Hertigen av Exeters dotter I mitten av 1400-talet började framförallt de nederländska tonsättarna Binchois, Dufay och Ockeghem hitta ett gemensamt sätt att skriva musik, något som bryggde över till nästa epok: renässansen. (Musikexempel: Dufay - J'ai mis mon coeur) http://www.youtube.com/watch? v=m6z1nkRQHM

På 1300-talet uppfanns nya instrument som klavikordet och cembalon. De är föregångare till pianot. I mitten av 1400-talet började framförallt de nederländska tonsättarna Binchois, Greensleves på instrumentet luta Instrumentet (en orgel) Blev grunden till den senare tidens tangentinstrument. Renässansen. Det finns en mellantid med andra ord medeltiden (400-1400 e.kr.) som var lite av ett misslyckande för musiken. Men hoppar vi lite längre fram i tiden hamnar vi vid renässansen, 1400-talet - 1600-talet Det uppkom på 1300-talet, troligen ur monokordet. Det är tonsvagt och bäst lämpat för hemmamusicerande. Även cembalon uppstod på 1300-talet, närmast ur psalteriet. Det användes som konsert- och generalbasinstrument främst under barocken (ca 1600-1750) Islam fick snabbt stor spridning efter dess skapande på 600-talet. I och med detta fick Europa stora. influenser av arabisk musik, musikteori, instrument, dans och poesi. I Spanien t.ex. skapades. Neumer. Instrument som användes under medeltiden var bl.a. blockflöjt, vevlira, fiddla, säckpipa. RENÄSSANSEN (1400-1600

Instrumentens historia timeline Timetoast timeline

Desto fler körer instrumentet har desto fylligare ljud. Helt säker på vem som uppfann/konstruerade det först durspelet är man inte. Det råder delade meningar om det var Cyriel Demian (1772-1847) som bodde och verkade i Wien, Österrike tillsammans med sina söner eller Christian Friedrich Ludwig Buschmann (1805-1864) som föddes i Tyskland Hans far Vincenzio var av gammal toskansk adelssläkt och en tidigare släkting hade varit framstående läkare och vetenskapsman på 1400-talet. Släkten hade en vapensköld men ingen förmögenhet, och för att försörja familjen brukade Galileos musik­utbildade far arbeta i sina svärföräldrars klädesbutik Efter den slumpartade upptäckten av elektromagnetismen gick utvecklingen snabbt. År 1832 uppfanns den elektromagnetiska telegrafen När en plastpåse bränns ihop med annat avfall blir det mycket höga temperaturer som genererar till att andra olämpliga ämnen bildas. Å andra sidan så tar nedbrytningen av en plastpåse cirka 400-1000 år om den hamnar uti naturen. vad den används till och när du uppfann den I princip uppfanns faxen i Skottland för 172 år sedan, men inte förrän. Skorstenen med värmelagrande murstock uppfanns i Frankrike, men det dröjde till slutet av 1400-talet innan den nådde Sverige. Därmed kunde de gamla pörtestugorna successivt ersättas av något mycket bättre Den första designen för en hygrometer, ett verktyg för att mäta luftfuktighet förändringar i atmosfären, beskrevs av Tysk forskare Nichols Cusanus i mitten av-1400-talet. Termometern uppfanns omkring 1592 av italienska Galileo Galilei och barometern, ett instrument för att urskilja lufttrycket, utvecklades 1643 av italienska Evangelista Torricelli

Lista över musikinstrument - Unionpedi

Man skiljde på grovsmeder som tillverkade hästskor, redskap och spik, vapensmeder, harneskmakare som smidde rustningar och klensmeder som framställde konstsmide som lås, nycklar, beslag och galler. Från 1400-talet får klensmederna efterhand en privilegierad ställning i samhället. Se webbokens artikel Klensmedens verkstad Några föreslår att det var ett dronlöst instrument som kallas en kör. Andra tror emellertid att det hade ett liknande utseende som Gaita, som fortfarande överlever i Nordvästra Spanien. De flesta av våra bevis kommer från sten och träsniderier i kyrkobyggnader. Brittisk arkitektur har många exempel på piper och säckpipor i 1400-talet 1. stämmor synes ha införts på 1100-talet, tungpipor på 1400-talet. Pedalens uppfinning skedde omkr. 1325 i Tyskland. På 1300-talet tillades de kromatiska tonerna ciss, diss, fiss och giss. Emedan det i orglarna ej fanns någon mekanism för att afstänga eller öppna luftens tillträde till vissa pipor

John Richard Dedicoat var uppfinnaren av bicycle bells. Denna typ av bell är oftast ses på en cykel som en signalering instrument som oftast ligger på styret Han uppfann cykeln som gör rullstolslivet rörligare. Publicerades av Jan Zettergren den 4 februari, Oron för pappans stillasittande fick sonen och uppfinnaren Sten Bodin att tänka till På 1700 användes kompassen (den kom på 1600 talet), timglas, kronometern, teodoliten, passare och triangulering för att ta fram kartor. Kronometer var en klocka, som trots vågor och guppande fartyg, kunde visa den exakta tiden Från 1400-talet och en god bit in på 1700-talet hade man bara kunnat få fram latitudens position. 1735 hade John Harrison dock sin första kronometer färdig för prov till sjöss. Oktant Oktanten konstruerades 1731 av John Hadley och jämfört med jakobsstaven hade oktanten den fördelen att avläsningarna inte påverkades av ett fartygs sjögång Uppsättningar av instrument har vuxit och förändrats under alla århundraden och musikgenrers har kommit och gått. Medeltiden 1100-1400 Under 1100- och 1200-talen, medeltiden, var det så gott som enbart vokalister som sjöng till enkelt ackompanjemang av stråkinstrumentet fiddla, ett instrument som troligen kom från Orienten till Europa omkring 700-talet

Ny teknik ändrade levnadsvillkoren Popularhistoria

Skruvmejseln kan spåras ända till 1400-talet och tillverkades då av trä. Tog fart med industriella revolutionen. Skruvmejslar var till en början sällsynta eftersom det var dyrt och komplicerat att tillverka skruv. Den industriella revolutionen bidrog till att skruvar kunde börja masstillverkas både snabbt och billigt Instrumentet är rätt tonsvagt. Instrumentet var faktiskt det största till just vårat piano uppfanns. Det var runt 1700-talet som klavikordet slog igenom på riktigt, men det har fortsatt så smått men blivit mer avlägset Vi lever i en tid då människan påverkar resten av naturen i en omfattning som vi aldrig tidigare skådat. Masskonsumtion, fossil förbränning, ändrad markanvändning, illegal jakt och avskogning - det är några orsaker till klimatförändringar och till att djur och växter nu dör ut i snabb takt. Kanske är det så att vi lever under den sjätte stora massdöden i planetens historia Man skissade upp med detta ganska smidiga hjälpmedel och kunde lätt även förstora små skisser med hjälp av rutmönstersystem. Sedan kunde man i lugn och ro måla dit naturtrugna färger. Även Leonardo da Vinci lär ha använt såna här kamerahjälpmedel i sitt konstnärskap vid slutet av 1400-talet och början av 1500-talet

Det var på 1700-talet som tandborsten dök upp i Sverige, den uppfanns i Kina på 1400-talet och år 1560 nämndes den för första gången i Europa. Då tillverkades stråna av hästhår och år 1780 började engelsmannen Wiliam Addis masstillverka tandborstar

Uppfinningar/sekel - Historiesajten

under 1400-talet. I detta arbete kommer jag därför inrikta mig på den första generationen i Nederländska skolan, med fokus på Johannes Ockeghem. Syfte Att undersöka Ockeghems kompositionsstil genom att bl.a. testa att komponera i hans stil. Metod och materia Glasögon uppfanns under medeltiden, troligen under slutet av 1200-talet i Venedig. I Sverige har vi använt glasögon åtminstone sedan 1400-talet. Från början var glasögonen enkla. Linserna var gjutna - inte slipade - och vilade bara på näsan Förekom redan i kejsartidens Rom. Rapporterade händelser i det offentliga livet. • På medeltiden fanns gatuutropare i städerna, berättade om krig och olyckor 4. • Boktryckarkonsten 1400-talet Tyskland. Guldsmeden Johann Gutenberg uppfann ett instrument trycka böcker • Tekniken har i princip använts oförändrad i 400 år Man tryckte också böcker med träplattor på samma sät Det som skulle revolutionera boktryckarkonsten var dock tekniken med lösa typer. Typerna var stämpelliknande block med spegelvända bokstäver, som arrangerades i ordning för att trycka boksidorna. Tekniken uppfanns i mitten av 1400-talet av Johannes Gutenberg,

Schack har sitt ursprung ur det indiska spelet Shatranj (kring 600 e.Kr.). På 1400-talet så spreds spelet över Mongoliet (dit spelet nådde på under 600 e.Kr.) till Ryssland. Från Indien spreds det även till Persien. Efter den muslimska erövringen av Persien så spreds spelet i de muslimska länderna Abney-nivån uppfanns av Sir William de Wiveleslie Abney (1843-1920) som var en kunglig ingenjör, en engelsk astronom och kemist som är mest känd för sin pionjär inom färgfotografering och färgvision. Abney uppfann detta instrument under anställning av Royal School of Military Engineering i Chatham, England, på 1870-talet. HM Dockyard Alla gambaspelare behöver kanske lägga till två tunnare av de högsta strängarna, förhoppningsvis betyder det inte något stort utlägg. De som spelar renässanstrombon får använda sina instrument enligt standarden men de ska läsa allting i A, vilket annars var spelsättet förr medan den moderna trombonen i Bb uppfanns på 1700-talet Visarkivets ordlista Fackordlista för musiketnologiska termer och begrepp. Ordlistan rymmer terminologi från ämnets olika delområden och angränsande discipliner, till exempel folkmusikforskning, folkloristik, musikvetenskap och etnologi. Musiketnologiska termer och begrepp Ordlistan har byggts upp av ett antal experter med koppling till Visarkivet: Stefan Bohman, Mathias Boström, Eva.

Pinligt förhör, som man kallade tortyr i Sverige, fanns redan i landet och dyker upp i betydligt äldre källor. Tumskruvar (jungfrur), för att ta ett konkret exempel, är kända från Stockholms rådhusrätt i mitten av 1400-talet. Det var dessutom allt annat än ovanligt att bruka pinliga förhör i krig Renässansens musik är en epok i den västerländska musikhistorien.Det förekommer vitt skilda indelningar av epoken, med renässansens början satt till mellan 1300 och 1500, och dess slut med barockens början, vilket är lika komplicerat. Renässansen föregås av medeltiden eller ars nova, beroende på indelning.. Epoken kännetecknas av att kontrapunktiken och polyfonin utvecklas Under andra hälften av 1400-talet blev kompassen standardutrustning för tyrolska gruvarbetare. Strax därefter publicerades den första detaljerade avhandlingen om kompassens underjordiska användning av en tysk gruvarbetare Rülein von Calw (1463-1525). Solkompas

En kort historia om hygrometer

 1. Klavikord är till formen en rektangulär låda av varierande storlek, med eller utan ben, i det senare fallet placeras det på bord. Det var i bruk från 1400-talet eller tidigare fram till c:a 1800. Tonomfånget hos de tidigare klavikorden är ca 3½ oktaver, hos de senare upp till ca
 2. Galilei patenterade denna uppfinning och producerade den på ett massivt sätt. Dess kommersiella framgång berodde på det faktum att uppfinnaren gav detta instrument till viktiga personligheter av tiden och gav också öppna kurser om hur man använder den
 3. 1860 stod ett instrument av Per Larsson Åkerman och Erik Adolf Setterquist färdigt. Detta kompanjonskap mellan den nyss från Paris hemkomne Åkerman och den gamle Setterquist varade bara i samband med detta bygge. Åkerman införde bl. a. en ny stämma, Euphon, som dittills var okänd i Sverige
 4. Längre fram i historien, på 1400-talet, kom pommern eller bombarden och efter ett par hundra år hade den utvecklats till vår moderna oboe. 100+ kostnadsfria bilder med Blåsinstrument och Musik . Blåsinstrument; Ta bort alla filter; 1 - 50 av 115 träffar . Antal: Sortera på: Visa: Colours of Sweden. av Haga Duo (Musik, CD) 2018, För vuxna

Pianot - en värld av musik — Watchtower ONLINE LIBRAR

 1. På 1400-talet kom kyrkomåleri att slå igenom i Sverige. Man hade en teknik där man blandade i färgpigment i kalkvatten, sedan strök man det på en torr vitkalkad muryta. Men den här tekniken fungerade inte så bra i längden, då de inte höll så bra. Motiven som de målade var ofta från bibeln, men det förekom även världsliga motiv
 2. Ett exempel vad kompassen har lett till är att man upptäckte att kompassen fungerade bättre om den alltid var vågrät. Därför var det någon som uppfann en sk. kardansk upphängning som gjorde att kompassen oavsett hur mycket fartyget än gungade ändå alltid var i våg
 3. Ming, den sista hankinesiska dynastin, förde till en början Kinas utveckling framåt med en blomstringsperiod under första delen av 1400-talet, inklusive oceangående expeditioner ledda av amiral Zheng He till Sydostasien, Sydasien och Östafrika
 4. Cembalo är ett klaverinstrument som är mycket coolare än ett piano.Instrumentet har rötter från 1400-talet men upplevde sin storhetstid under barocken, ca. 1600-1750. Till skillnad från ett piano då pianisten med ett anslag av tangenten slår på strängen med en klubba som en berusad man slår sig fru så anslår cembalon sin sträng med ett en liten pigg, ett plektrum
 5. Om t.ex. ordet upp sjungs, tar man en hög ton och om ordet alla förekommer så fyller alla i kören i på just det ordet. Den moderna västerländska boktryckarkonsten uppfanns av Johannes Gutenberg på 1400-talet, detta medförde att musiken spreds på ett annat sätt än tidigare. Barocken (ca 1600 - 1750

Teknikhistorisk tidslinje - Tekniska musee

 1. Det kan bero på att det var ett spel där kungar och riddare stod i centrum. Något som de också gjorde i samhället under medeltiden (Gamer, 2004). Vid slutet av 1400-talet ändrades reglerna på ett ganska genomgripande sätt
 2. Den gjordes i Baskien på uppdrag av den franske kungen Luis XVII. När sedan under 1800-talet pappershögarna hopade sig på alla kontor runt om i världen togs i USA patent på flera nya modeller av häftapparater. Men i Baskien var man inte sämre, utan 1934 lanserade firman El Casco sin egen första modell på marknaden
 3. På 600-talet skapades islam som snabbt fick stor spridning. Vid 700-talets början Var den arabisk/islamska kulturen ända framme i Spanien i väst. Södra Spanien (Andalusien) förblev arabiskt fram till 1400-talet. Via det arabiska Spanien och korstågen till det då muslimska Jerusalem tog Europ
 4. Till sin hjälp har hon den progressiva läkaren Joseph Ignace Guillotin (Amir El Kacem), hämtad direkt ur verklig­hetens förlaga som i dag är mest ihåg­kommen för det avrättnings­instrument han gett sitt namn åt, även om han varken uppfann eller byggde giljotinen utan, som den sanne borgare han var, nöjde sig med äran och patentet.\r\n\r\nNär en enkel kvinna ur folket upplyser Joseph om att en procent äger 99 procent av tillgångarna tar han sina första trevande steg.

mikroskop - Uppslagsverk - NE

 1. Så uppfanns armbandsuret Under första världskriget byggde alla planer på klockslag, men att kontrollera sitt fickur i strid var direkt livsfarligt Vem uppfann ångloket - George Stephenson - Wikipedia.Vem uppfann ångloket Några välkända typer av fordon till lands med ångmaskin som kraftkälla är ångloket, Han uppfann även den
 2. Johan Gutenberg uppfann boktryckarkonsten under 1400- talet. Det är det nya sättet att trycka böcker , tex förut så skrev man böcker förhand och det tog lång tid så böckerna var väldigt dyra då också. När boktryckarkonsten kom till så gick det betydligt snabbare att skriva ut böcker och då det blev mycket billigare
 3. Troligen fanns orglar i de flesta större katedraler under 1200-talet, bland annat eftersom andra instrument förbjöds i vissa kyrkor (till exempel i Milano 1287). Det är även sannolikt att de flesta större kyrkor i Västeuropas viktigare städer hade orglar på 1400-talet
 4. AGA-fyren uppfanns av Gustaf Dalén i början av 1900-talet. Snarare var det belysningsanordningen Dalén uppfann, vilken kallas the Dalén light på engelska. Den bestod av flera genialiska uppfinningar i ett. Bland annat ett sätt att hushålla med ljusbränslet (acetylen) samt en solventil som gjorde att fyren endast lös på natte
 5. I äldre tid fanns det endast två säten för högre utbildning i Sverige: Uppsala universitet, med anor från 1400-talet och Lunds universitet, grundat år 1666, men med äldre föregångare under danskt styre. Efter hand skulle det tillkomma fler, bland andra Stockholms universitet (f.d. högskola, sedan 1878) och Göteborgs universitet
 6. Albrecht Pfister, en lärjunge till Gutenberg slog sig redan på 1450-talet ned i Bamberg, och från 1460 var Johann Mentelin verksam i Strassburg, som under slutet av 1400-talet blev den ledande staden för boktryckeriverksamhet

När biblarna var färdiga 1455 verkade allting tala för att Gutenberg skulle bli rik sin uppfinning Gutenberg historien om en man och hans uppfinning som förändrade världen. av John Man (Bok) 2004, Svenska, För vuxna Populärhistoria om boktryckarkonsten och dess fader - Johannes Gutenberg (1400-68) som vid 1400-talets mitt uppfann instrument för gjutning av lösa trycktyper Medan orglarna tidigare endast kunde spelas med fullt verk, började nu de enskilda pipraderna och stämmorna att spelas var för sig. Mot slutet av 1400-talet tillkom sleiflådan, den lådtyp som alltjämt hävdar sig som den bästa. På 1300-talet uppfanns pedalklaviaturen så att ett visst spel kunde utföras med fötterna På 1400-talet började dansen vid hoven att skilja sig från den folkliga dansen i byarna. Man rörde sig elegantare och man skulle dansa med noggrannhet och precision. Det gick inte för sig att bara kasta sig in i dansen med gott humör och god vilja utan man måste träna för att kunna göra det bra Polen var kulturellt centrum i slutet på 1400-talet mitten 1500-talet och formade om det till polsk renessanskultur, som spreds runt om i europa. Pardansen kom till sverige under den tiden... Sverige fick sina europeiska kulturella inputs via polen under den tiden. Det spreds från botten till toppen bland folket

Galileo galilei teleskop. Det har gått 400 år sedan Galileo Galilei byggde sitt första teleskop. Tuben, som lånats ut av Istituto e Museo di Storia della Scienza i Florens, lyftes i veckan med vithandskade händer in i en glasmonter av en tillrest italiensk delegation Teleskop, från grekiskans tele fjärrseende, är en anordning som gör det möjligt att observera och avbilda små och. (K1) Visbys vackra domkyrka, Sankta Maria kyrka är den enda medeltidskyrkan i Visby som inte förstördes och blev en ruin. Alla de övriga 15 kyrkorna från medeltiden övergavs och revs mer eller mindre. Sankta Maria började byggas omkring 1170 som gästkyrka för tyska handelsmän. Den kallades under medeltiden för Vår kära frus kyrka och omnämndes ofta som Tyska Kyrkan. Den 27. En tillkommande fråga i tråden. Vem kom på och uppfann Musik. Jag har hört att man hittat musikinstrument i sydamerika. Äldsta instrumenten. Var det indianerna där då som uppfann musiken. Capt_Nemo Medlem #47 Skrivet: 19 Aug 2007 16:35 Vet man VEM så vet man NÄR.. På 1400-talet vågade sig de kraftfulla folken i västra Europa — med sina större skepp och bättre navigationsmetoder — allt längre ut i Atlanten. jw2019 Besides his electrical activities, he invented a distinctive vacuum pump, a device to indicate ship stability and methods for electrically connecting lighthouses to the mainland skjuta bort (sitt) krut (på ngt), för att beteckna det gagnlösa i ngns åtgärd l. dyl. 3SAH XLVI. 2: 166 (1833). (Plautus) ville roa sin publik, och på denna hade språkliga finesser varit bortspildt krut. Schück VLittH 1: 360 (1899). Lundgren Ibsen Gynt 6 (1927)

Säckpipan - Skottlands histori

Historien om vem som upptäckte ön. Innan St. Barthélemy fick sitt namn hette ön Ouanalao. Det är delade meningar om vilka som först kom till ön. Enligt en källa var det kariber som var de första och enligt en annan källa var det européerna som kom först på 1400 talet ; Omöjligt att själv upptäcka argon Men på 1450-talet kom tysken Johan Gutenberg på ett praktiskt och billigt sätt att trycka boksidor. Snart kunde texter tryckas i många exemplar och spridas till vanliga människor

RENÄSSANSE

På 1400-talet infördes ett nytt sätt att väva ylle, tartan. ett alleuropeiskt instrument som annars var på väg att komma ur modet, Framförallt uppfann han den allvetande berättaren som kan befinna sig på flera platser samtidigt och titta ut genom flera personer Start studying Konsthistoria 1400-1800. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Ett massmedium (plural: massmedier hellre än massmedia) är alla medel, kommunikationsmedier, eller personer som för ut information till ett flertal människor. Massmedia används ofta nu i nutida samhälle för att sprida mycket information till ett flertal människor genom olika källor. Pluralformerna media och massmedia används speciellt som kollektiv benämning i sammanhang, kontexter. Det är ju bl.a. väl känt att krutet, kompassen, papperet och tryckpressen uppfanns i Kina. Produktionen i Kina var också på de flesta områden större i Kina (och även Indien vad gäller stål) än den någonsin skulle bli i Europa före 1800-talet. Europa var heller inte så rationellt som många tror före 1900 Betong och cement var på romartiden vanliga byggmaterial, men som med så mycket annat försvann den kunskap som behövdes för att tillverka cement och betong och det var inte förrän på 1400-talet som metoderna återupptäcktes och först 1844 patenterades de i England under namnet portlandcement. 1908 introducerades armerad betong på bred front i Sverige genom Ivar Kreuger, Henrik.

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1500-1776 Nya

För några år sen fick fotografen Peter Gullers och jag i uppdrag av en annonsbyrå att producera ett antal historiska skyltar avsedda att sättas upp i Stockholm. Det blev omkring 200 stycken. Ärendet skulle behandlas i Stadshuset och där drogs det i långbänk och till slut tröttnade annonsbyrån. En del av materialet använde Peter oc Idag fick jag reda på det franska ordet för paperclip är trombone. Ordet trombon kommer ursprungligen från den italienska tromba, som kommer från samma latinska ord, tromba, båda behåller samma mening: trumpet. I det här fallet indikerar slutet med den tillsatta en (trombon) stor. Så i huvudsak betyder trombon stor trumpet

7 instrument som format musikens - varldenshistoria

I Uppsala finns det gott om roliga och spännande aktiviteter för alla åldrar, men det är inte alltid lätt att hitta dem. Därför har vi startat gratistjänsten Barn i Uppsala. På vår hemsida https://arkiv.barniuppsala.se finns inspiration och information om Uppsalas stora utbud av barn- och familjeaktiviteter I själva verket är häng-glidarna som uppfanns på 1960-talet oerhört mycket enklare än allt vad uppfinnarna från Leonardo da Vinci till Lilienthal och Wrightarna kunde tänka sig: bara en segelduk som hålls utspänd av ett system med fyra balkar som bildar ett flackt A med en vad man kunde kalla rygg-balk från A-ets spets över tvärbalken och akteröver När tryckpressen uppfanns på 1400-talet blev det möjligt att distribuera (falska) nyheter i större skala, och deras geografiska räckvidd ökade ännu mer efter att frimärket infördes 1840. Digital teknik och internet har undanröjt de sista hindren för obegränsad distribution Medelhavskusten domineras av sydvindar från Afrika som medför torka och hetta, samt soliga dagar. I inlandet kan dock nätterna vara kyliga med temperaturer på -2 grader och temperaturer på uppemot +30 grader mitt på dagen, men vid kusten är det inte lika stor skillnad. Där kan det vara +35 på dagen och +25 på natten, d.v.s tropisk natt Bildsemiotiken är ett viktigt instrumenten för undersökning av konst- och grafein=skriva), dvs skriva på sten. Tryckmetoden uppfanns av Aloys Senefelder någon gång under senare delen av 1790-talet. Metoden bygger på det faktum att fett och vatten stöter De första torrnålarna gjordes av anonyma mästare på 1400- talet

1500-1700 talet timeline Timetoast timeline

Runt 1600 f Kr uppfann kineserna en tuggpinne skuren av aromatiska trädslag, som både rengjorde tänderna och gav fräsch andedräkt, och i mitten av 1500-talet e Kr tog kineserna ett steg vidare, då de fäste de styva borsten från grisens nacke på ett skaft av bambu eller ben

 • Flexmall 2021 Excel.
 • The seven network.
 • Brynäs trupp 2021.
 • Snapchat verification code to email.
 • Narnia'' filmerna.
 • Stift för strategisk forskning.
 • Kortlek köpa.
 • Brotkasten Tupperware.
 • Www Pax se app.
 • Fastighetsaffärer Skellefteå.
 • Beats Pill vs JBL Flip 5.
 • Orup hus italien.
 • Radhaus Lüneburg.
 • Vad händer med de döda som förs till Varanasi.
 • Matkärlek.
 • Isotonisk kontraktion.
 • Elterngeld Deutschland.
 • Hus på gång Sjöbo.
 • Coaches Corner Softball.
 • HMS Öland.
 • Pleasure Food.
 • Odla cashew träd.
 • Kinderbücher Englisch Übersetzung.
 • Kraftig röst synonym.
 • City E Bike.
 • Blocket uthyres Enköping.
 • Tillåtna frekvenser Sverige.
 • Maj Centerpartiet.
 • Santa Cruz Megatower.
 • Svenska kyrkan vigselmusik.
 • Skära alla över en kam.
 • Suzuki Umeå musikskola.
 • Leave in Conditioner test.
 • Etwas schüren.
 • Titular.
 • Grundlärarprogrammet 4 6 lön.
 • Motivation letter svenska.
 • Csgo Workshop Map laden.
 • Enhetlig klädsel synonym.
 • Ramin Jahangiri AB.
 • Davos 2020.